איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים

ניתן להגדיר 5  סוגים של פעולות אוטומטיות:

 • עדכון איש הקשר
 • שליחת מסרון ו/או וואטסאפ 
 • שליחת אימייל
 • יצירת משימה
 • שליחת פרטים ב- API

1. עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש צוות אחראי"

 

2. שליחת מסרון (SMS) ו/או וואטסאפ:
בחירת תבנית SMS ו/או וואטסאפ שהוכנה קודם לכן.


תבניות SMS ו/או וואטסאפ מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית SMS/וואטסאפ" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
 • מספר השולח של המסרון (מספר קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

3. שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.


תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
 • כתובת האימייל של השולח (אימייל קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

4יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.


תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • סוג המשימה
 • תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
 • אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).

5. שליחת קריאת API:

בחירת תבנית API שהוכנה קודם לכן.


תבניות API מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית API" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • שיטת השידור (Get/Post/application json)
 • כתובת URL - כתובת אליה יש לשלוח את הקריאה
 • HTTP Body (לא חובה)
 • תוספת ל HTTP HEADERS (לא חובה)