איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים

ניתן להגדיר 4 סוגים של פעולות אוטומטיות:

 • עדכון איש הקשר
 • שליחת מסרון
 • שליחת אימייל
 • יצירת משימה

עדכון איש הקשר:
ניתן לבחור איזה שדה מעוניינים לעדכן מבין השדות הבאים: סטטוס לקוח, סטטוס תהליך, איש צוות אחראי, הפעולה הבאה ושדות מותאמים של בחירה מרשימת אפשרויות.
לאחר הבחירה בשדה ניתן לבחור לאיזה ערך ישתנה השדה באופן אוטומטי.
דוגמא: בחירה בשינוי שדה "איש צוות אחראי"

 

שליחת מסרון (SMS):
בחירת תבנית SMS שהוכנה קודם לכן.


תבניות SMS מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית SMS" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
 • מספר השולח של המסרון (מספר קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

שליחת אימייל:
בחירת תבנית אימייל שהוכנה קודם לכן.


תבניות אימייל מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית אימייל" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • טקסט ההודעה (ניתן לשתול בהודעה טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • הנמען של ההודעה (איש הקשר / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).
 • כתובת האימייל של השולח (אימייל קבוע או בהתאם למבצע הפעולה או בעל תפקיד בארגון)

יצירת משימה:
בחירת תבנית משימה שהוכנה קודם לכן.


תבניות משימה מנוהלות דרך תפריט "תהליכים" --> "תבניות פעולה", כאשר מגדירים "יצירת תבנית משימה" ניתן להגדיר את:

 • שם התבנית (האופן בה היא מוצגת בבחירת התבניות)
 • פרטי המשימה (ניתן לשתול בפרטים טקסט דינאמי כגון שם איש הקשר)
 • סוג המשימה
 • תאריך היעד לביצוע (X ימים לאחר שהתהליך הופעל)
 • אחראי לביצוע (מבצע העדכון / איש הצוות האחראי / מנהל או בעל תפקיד בארגון).