Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

מחירון השירות

הכירו את פלנדו עם חודש התנסות ללא עלות

ובהמשך חיבור לשירות בלי עלויות הקמה וללא תקופת התחייבות

משתמש יחיד

₪90 לחודש (₪90 למשתמש)
 • עד 2,000 אנשי קשר
 • 1,000 הודעות דיוור בחודש
 • 50 חשבוניות/קבלות בחודש
 • 0.5GB שטח אחסון
להתנסות חינם

5 משתמשים

₪300 לחודש (₪60 למשתמש)
 • עד 10,000 אנשי קשר
 • 5,000 הודעות דיוור בחודש
 • 300 חשבוניות/קבלות בחודש
 • 1 דפי נחיתה *
 • 2.5GB שטח אחסון
להתנסות חינם

10 משתמשים

₪500 לחודש (₪50 למשתמש)
 • עד 20,000 אנשי קשר
 • 10,000 הודעות דיוור בחודש
 • 600 חשבוניות/קבלות בחודש
 • 2 דפי נחיתה *
 • 5GB שטח אחסון
להתנסות חינם
* דפי נחיתה המיוצרים באמצעות המערכת.
** ניתן להגדיר חבילות ביניים עבור כל כמות משתמשים רצויה (לדוגמא חבילת 4 משתמשים).
 • המחיר עבור כל משתמש נוסף מעל 10 משתמשים הוא 50 ש"ח.
 • המחיר לכל 100 מסמכי חיוב (הצעות מחיר/חשבוניות/קבלות) נוספים הוא 20 ש"ח.
 • המחיר לכל 2,500 הודעות דיוור נוספות הוא 50 ש"ח.
 • המחיר לכל דף נחיתה נוסף הנבנה במערכת הוא 30 ש"ח.
 • המחיר עבור חיבור מסוף סליקה לפלנדו הוא 50 ש"ח (או 120 ש"ח עבור ניהול הוראות קבע).
 • שליחת מסמכים לחתימה דיגיטלית ע"י הלקוח - קבל הצעה מותאמת בטלפון.
 • המחירים המצויינים אינם כוללים מע"מ.