מהם המרכיבים של תיק הפרוייקט

תיק הפרוייקט מכיל את הרכיבים הבאים:

 • מאפייני הפרוייקט - פרטים כלליים ורקע, שיוך ללקוח, סטטוס, סיווג וכיוצ"ב.
 • פרטים מסחריים - קובץ הצעת המחיר, סכום ומספר ההזמנה, הערכת שעות והיקף ההזדמנות.
 • אנשי צוות - פרטי אנשי צוות המשוייכים לפרוייקט ותפקידם.
 • אירועים וציוני דרך - תצוגה גרפית על ציר זמן ורשימה של אבני/ציוני דרך בפרוייקט.
 • קבצים - קבצי WORD, PDF, EXCEL המשוייכים לפרוייקט.
 • סיכומי דיון - סיכומי דיון פנימיים/פגישות מול הלקוח הכוללים משתתפים, סיכום והחלטות (משימות).
 • הערות.
 • רשומות פעילות - תיעוד אינטראקציות המקושרות לפרוייקט (שיחות/פגישות/תכתובות וכיוצ"ב).
 • חבילות עבודה - ראה פריט ידע כיצד עובדים עם חבילות עבודה.
 • מעקב שעות - ראה פריט ידע כיצד מדווחים שעות בפרוייקט.
 • חשבוניות - המסמכים החשבונאיים המשוייכים לפרוייקט (חשבוניות/קבלות/הצעות מחיר/הזמנות עבודה).
 • תקציב - ניהול שורות הכנסות והוצאות (כולל שיוך לספקים) ומאזן הפרוייקט. 
 • משימות - רשימת משימות המשוייכות לפרוייקט.