כיצד מדווחים שעות בפרוייקט

פלנדו מאפשר מעקב שעות בגין פרוייקטים.
את השעות המדווחות ניתן לקשר למשימות ו/או חבילות עבודה בפרוייקט.
השעות שדווחו מוצגות בלשונית "מעקב השעות" בתיק הפרוייקט

דיווח השעות יכול להתבצע בשני דרכים:

  • דיווח בדיעבד
  • מדידת זמן של המערכת

דיווח בדיעבד

ניתן לדווח שעות ישירות מתיק הפרוייקט --> מעקב שעות --> הוסף דיווח שעות.

את דיווח השעות ניתן להזין בפורמט עשרוני (3.5 שעות) או בפורמט של דקות (3:30 שעות). 
במידה ומגדרות על הפרוייקט חבילות עבודה ניתן לשייך את הדיווח לחבילת עבודה מסוימת, שיוך זה יציג במסגרת חבילת העבודה את סך השעות שהושקעו בה ואת העלות הנגזרת (ראה פריט ידע כיצד עובדים עם חבילות עבודה).

מדידת זמן של המערכת

כאשר נמצאים בתוך תיק פרוייקט, ניתן ללחוץ על כפתור מדידת זמן ולהתחיל מדידה עבור פרוייקט זה.

פעולה זו תתחיל להציג "זמן רץ" הנמדד על הפרוייקט.

בכל עת, ניתן להשהות את מדידת הזמן (הפסקה) או לסיים (לעצור) את מדידת הזמן.
בעת סיום המדידה המערכת מציגה את משך הזמן שנמדד (ניתן לעדכנו באופן ידני), ניתן לציין את מהות הדיווח ולשייך לחבילת עבודה.

מדידת שעות יכולה להתבצע גם על משימה מסוימת המקושרת לפרוייקט, ניתן להתחיל מדידה כזאת מלשונית המשימות שבתיק הפרוייקט או מאזור המשימות ב"דף שלי".

בעת סיום מדידת הזמן בגין המשימה המערכת תאפשר גם סימון של השלמת המשימה עצמה.

מנהל מערכת יכול לעבור למסך המציג "על מה הצוות עובד" ובו רשימה של מדידות הזמן העדכניות המבוצעות כעת