כיצד עובדים עם חבילות עבודה

פלנדו מאפשר לחלק את תכולת הפרוייקט לחבילות עבודה. 
חבילות העבודה שימושיות הן בהתנעת פרוייקט (לדוגמא חלוקה לאיפיון, עיצוב וביצוע) והן לתעוד תכולות חדשות בפרוייקט שסופק ללקוח. 
חבילות העבודה המוגדרות בפרוייקט יכולות לשמש למטרת הנפקת מסמכים (הצעות מחיר וחשבוניות) ולמטרת דיווחי שעות.

בעת הגדרת חבילת עבודה חדשה, ניתן להגדיר את תאורה, הסטטוס שלה, תאריכי האישור והביצוע את המחיר והכמות (עבור חיוב הלקוח) וכן את התשומות המוערכות בשעות עבודה.

המערכת מאפשרת להפיק מסמכים חשבונאיים המאותחלים עפ"י חבילות העבודה והסטטוס שלהן:

  • הצעות מחיר מחבילות עבודה בסטטוס "ממתין לאישור".
  • הזמנת עבודה מחבילות עבודה בסטטוס "מאושר".
  • חשבונית מס מחבילות עבודה בסטטוס "סופק (ממתין לחיוב)".
  • קבלה מחבילות עבודה בסטטוס "חויב".

לאחר הפקת המסמך החשבונאי המערכת "מקדמת" את הסטטוס של חבילות העבודה הכלולות במסמך:

  • הפקת חשבונית מס מעבירה את חבילות העבודה לסטטוס "חויב".
  • הפקת קבלה מעבירה את חבילות העבודה לסטטוס "סגור".

בנוסף, ניתן לשייך דיווח שעות בגין הפרוייקט לחבילת עבודה:

לאחר השיוך, המערכת מציגה את סך השעות ועלותן עבור חבילות העבודה.