מבנה מנהל מערכת

הרשאות שונות

הגישה לאזור "מנהל המערכת" מוגבלת רק למשתמשים המוגדרים כ"מנהלי מערכת".
באופן עקרוני, ניתן להגדיר מספר "מנהלי מערכת" בקרב משתמשי המערכת.
מנהל המערכת יכול לשלוט על האלמנטים הבאים:

  • הגדרות מערכת
  • ניהול משתמשים
  • ניהול פריטים (רשימות / קטלוג וכיוצ"ב).
  • תהליכים (ראה פרק "תהליכים אוטומטיים")
  • קבוצות הרשאה (מידור אנשי קשר).
  • "חזרה לדף שלי" (יציאה מאזור "מנהל המערכת").

הגדרות מערכת:


באזור זה ניתן לעדכן ולהתאים את:

ניהול משתמשים:
באזור זה ניתן להוסיף משתמשים חדשים (ראה "כיצד להגדיר משתמש חדש"), למחוק או לשנות הגדרות של משתמשים קיימים (ראה "מה הם סוגי המשתמשים").

ניהול פריטים:

באזור זה ניתן לעדכן ולהתאים את:

  • קטגוריות הפריטים - ניהול הערכים עבור רשימות בחירה הקיימות במערכת (כגון "סטטוסי תהליך", "מקורות לידים", "סוגי רשומות פעילות" וכיוצ"ב).
  • מילות מפתח - בניגוד לקטגוריות פריטים שהם רשימות שניתן לבחור אפשרות אחת מתוך הערכים, במילות מפתח ניתן לבחור מספר אפשרויות (בחירה מרובה), כאן ניתן לנהל רשימות ערכים אלו.
  • קטלוג - המערכת מאפשרת לנהל קטלוג פריטים, כל פריט מכיל מק"ט, תאור הפריט ומחיר הפריט. קטלוג זה משמש בעת הפקת חשבוניות - ניתן לבחור פריט קטלוגי לכל שורת חשבונית.
  • סוגי קשרים - ניתן להגדיר דרך המערכת סוגי קשרים (כגון הורה-ילד או אחים), ולהגדיר באמצעותם אח"כ בתיקי הלקוחות קשרים בין אנשי הקשר (קשרים אשר מאפשרים מעבר מהיר מתיק איש קשר אחד לאחר המקושר אליו).

קבוצות הרשאה:
מנגנון קבוצות הרשאה מאפשר למדר לקוחות מסויימים ממשתמשים מסויימים.
ניתן ליצור קבוצת הרשאה אז לשייך לקבוצת ההרשאה הזאת את המשתמשים הרלוונטים ואת הלקוחות הרלוונטים. שאר המשתמשים לא יוכלו לראות את הלקוחות האלה.