מה הם סוגי המשתמשים

המערכת תומכת במספר סוגי משתמשים:

1. מנהל מערכת - גישה להכל, כולל אזור "מנהל המערכת" (ראה פריט ידע "מבנה מנהל המערכת"), יכול לצפות במשימות עובדים.
2. משתמש רגיל - גישה לכל הלקוחות ולכל הפרוייקטים (פרט לפרוייקטים ממודרים), אין גישה לאזור "מנהל המערכת".
3. משתמש ממודר - גישה רק ללקוחות/אנשי קשר שהוא "איש הצוות האחראי" שלהם או שמוגדר בקבוצת הרשאה בעלת גישה ללקוחות אלו.
4. פרילנס פרוייקטים - גישה רק לפרוייקטים ממודרים בהם הוא מצוי ברשימת המידור, לא רואה כלל לקוחות/אנשי קשר.
5. משתמש מדריך - גישה רק לשיעורים בהם הוא מדריך ויכולת לסכם נוכחות בשיעורים אלו.

בנוסף, ניתן להגדיר הרשאות ספציפיות למשתמשים עבור הנושאים הבאים:

  • גישה לתשלומים/תקציב
  • הפקת מסמכים חשבונאיים
  • גישה לדוחות
  • ייצוא דוחות לאקסל
  • ייבוא אנשי קשר מאקסל
  • שליחת דיוור
  • צפייה ברשומות פעילות המוגדרות כ"רגישות"
  • ביצוע משימות המוטלות על משתמשים אחרים