כיצד מגדירים תהליך אוטומטי חדש

על מנת להגדיר תהליכים אוטומטיים, המשתמש צריך להיות מסוג-  מנהל מערכת.
יש לבחור בתפריט הראשי "מנהל מערכת" --> "תהליכים" --> "רשימת תהליכים".

וללחוץ על הכפתור "הוספת תהליך חדש"

בטופס יצירת תהליך חדש יש להגדיר את שם התהליך ורצוי לתת תיאור שמסביר את מהות התהליך האוטומטי.
כמו כן ניתן להגדיר שבמידה וקיימים מספר תנאים לקיום התהליך האם חייבים שכל התנאים יתקיימו (בחירה ב"וגם" בשדה "יחס לוגי בין תנאי התהליך") או מספיק שאחד מהם יתקיים (בחירה ב"או" בשדה "יחס לוגי בין תנאי התהליך").
יש לציין האם במידה והתנאים מתקיימים יותר מפעם אחת במהלך חיי איש הקשר - האם להפעיל את הפעולות האוטומטיות רק בפעם הראשונה (סימון "V" בשדה "מורץ פעם אחת").

לאחר שמירת הטופס עוברים ליצירת התנאים להפעלת הפעולות האוטומטיות, לחץ "הוספת תנאי"

בחר את התנאי הרצוי (בדוגמא שלנו - סטטוס לקוח משתנה ל"לקוח") ושמור אותו

לאחר מכן עוברים ליצירת הפעולות האוטומטיות, לחץ "הוספת פעולה"

בחר את סוג הפעולה ואת תבנית הפעולה (הרחבה בנושא "איזה סוג פעולות אוטומטיות ניתן להגדיר במסגרת התהליכים") ושמור.

ניתן להגדיר מספר פעולות (בדוגמא שלנו - עדכון שדה "איש הצוות האחראי" ויצירת משימה.