למה משמשים קטגוריות הפריטים

קטגוריות פריטים אלו הם רשימות של בחירה בין אפשרויות הניתנות לשליטה בידי מנהלי המערכת.
אפשרויות בחירה אלו מופיעות בטפסים השונים במערכת (טופס לקוח/איש קשר, טופס פרוייקט, רשומת פעילות וכיוצ"ב). 
בניגוד למילות מפתח (ראה פריט ידע "למה משמשים מילות המפתח") המאפשרות בחירה מרובה של אפשרויות, בקטגוריות פריטים ניתן לבחור ערך/פריט אחד בלבד.
המערכת מאפשרת לנהל את רשימות הפריטים הבאות:

 • סוגי רשומות פעילות  - הגדרת סוגי רשומות פעילות/CRM (אינטראקציות) מול אנשי קשר וארגונים
 • סטטוס תהליך  - משמש לקטלוג הלקוחות הפוטנציאלים/הלידים לפי סטטוס תהליך המכירה מולם
 • מקור הליד / אופן הגעה  - משמש לקטלוג הלקוחות הפוטנציאלים/הלידים לפי מקור הגעתם/הפנייתם
 • קטגוריות מסמכים  - קטגוריות אלו משמשות כתיקיות לסידור וארגון הקבצים הארגוניים
 • סטטוס פנימי לפרוייקט  - הגדרת סטטוסים פנימיים לשלבי הפרוייקט
 • תחומי פרוייקטים  - הגדרת תחומים לסיווג פרוייקטים
 • סוגי תפקידים בפרוייקט  - משמש להגדרת תפקידים במסגרת הפרוייקטים
 • סוגי סעיפי הוצאה  - הגדרת סוגי הוצאה בתקציב פרוייקטים
 • מגזרים  - משמש לקטלוג הארגונים עפ"י מגזרים / סקטורים
 • גודל ארגונים  - משמש לקטלוג הארגונים עפ"י גודל הארגון
 • אזורי פעילות  - משמש לקטלוג הארגונים עפ"י אזור פעילות
 • מצב משפחתי  - לצרכי מיון אנשי קשר עפ"י מצבם המשפחתי
 • סוגי משימות  - קטגוריות אלו משמשות לסיווג המשימות לתחומים שונים
 • סוגי קבוצות/חוגים - הגדרת סוגי הקבוצות/חוגים אותם עורך הארגון (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)
 • סוגי פעילויות - הגדרת סוגי פעילויות בקבוצה (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)
 • סטטוס שיוך לקבוצה - הגדרת סטטוסי התלמיד בקבוצה (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)
 • סיבת עזיבה/ביטול - הגדרת סיבות לעזיבה/ביטול של תלמיד מקבוצה/חוג (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)
 • מקום הפעילות - הגדרת מיקום של פעילות (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)
 • קוד קופון - הגדרת קודי הנחה ברישום עצמי (רלוונטי לארגונים המנהלים קבוצות/חוגים)

בנוסף עבור שדות מותאמים אישית (ראה פריט ידע "איך מוסיפים שדות מאפיין חדשים לאיש קשר") מסוג "בחירה מרשימה" - ניתן להגדיר כאן גם את פריטי הרשימה.

המערכת מאפשרת להוסיף או לערוך פריטים קיימים, ניתן למחוק פריטים אשר לא נמצאים בשימוש או למזג פריטים.
המערכת גם מאפשרת לקבוע את סדר ההופעה של הפריטים ברשימה (אלפא-ביתי או סידור ידני). 

מערכת הדוחות מאפשרת סינון עפ"י כל אחד מהערכים המופיעים בקטגוריות הפריטים.