למה משמשים מילות המפתח

מילות מפתח אלו הם רשימות של בחירה מרובה בין אפשרויות הניתנות לשליטה בידי מנהלי המערכת.
אפשרויות בחירה אלו מופיעות בטפסים השונים במערכת (טופס לקוח/איש קשר, טופס פרוייקט). 
בניגוד לקטגוריות (ראה פריט ידע "למה משמשים קטגוריות פריטים") המאפשרות בחירה יחידה בין אפשרויות, במילות מפתח ניתן לבחור מספר ערכים/פריטים.
המערכת מאפשרת לנהל את מילות המפתח הבאות:

  • סוגי פרוייקטים - מילות מפתח לסיווג פרוייקטים
  • סוגי אנשי קשר - מילות מפתח לסיווג אנשי קשר

בנוסף עבור שדות מותאמים אישית (ראה פריט ידע "איך מוסיפים שדות מאפיין חדשים לאיש קשר") מסוג "בחירה מרובה" - ניתן להגדיר כאן גם את פריטי הרשימה.

המערכת מאפשרת להוסיף, לערוך או למחוק פריטים קיימים.
המערכת גם מאפשרת לקבוע את סדר ההופעה של הפריטים ברשימה (אלפא-ביתי או סידור ידני). 

מערכת הדוחות מאפשרת סינון עפ"י כל אחד מהערכים המופיעים במילות המפתח, כולל יכולת סינון עפ"י מספר פריטים.