כיצד נגדיר את הקבוצות

על מנת להגדיר קבוצה יש לגשת ל- 'תלמידים'  -> 'הוסף קבוצה', בטופס יש להזין את פרטי הקבוצה. 

* סוג הקבוצה שימושי ונוח לצורכי חיתוך ופילוח באזורים שונים במערכת (כגון: דוחות, רישום עצמי ועוד), ניתן לנהל את הסוגים השונים תחת מנהל המערכת -> ניהול -> קטגוריות פריטים.

* אופן התשלום מגדיר כיצד התלמידים משלמים בגין רישום לקבוצה כאשר:
  חד פעמי - המשמעות היא תשלום חד פעמי מראש (יתכן גם בתשלומים).
  כרטיסיה/מנוי - תשלום מתחדש של כרטיסיה/מנוי לפי תוקף ו/או מספר ניקובים.

* רישום עצמי לקבוצה, אפשר להגדיר את הקבוצה ככזו שניתן להירשם אליה בשרות עצמי ע"י התלמידים לשם כך יש לסמן את "רישום עצמי לקבוצה".

* רישום עצמי לפעילויות הקבוצה, אפשר להחצין את פעילויות הקבוצה (ע"ג יומן) ובשילוב השדה "רישום מראש לפעילויות" לקבוע האם גם לאפשר לתלמידים לבצע רישום עצמי לפעילויות הקבוצה.

לפרטים נוספים אודות יכולות המערכת בעולם הרישום העצמי ניתן לעיין במאמר מה ניתן לבצע דרך פורטל הרישום העצמי.