מה יכול משתמש מסוג מדריך לבצע

למשתמשים מסוג 'מדריך' יש גישה מוגבלת למערכת הכוללת:

א. צפייה בריכוז הפעילויות ורשימת התלמידים המתוכננת של כל פעילות בהן הם מוגדרים כמדריך. 
ב. סיכום פעילויות הכולל סיכום נוכחות והערות פרטניות על כל תלמיד.
ג. צפיה בסטטוס התשלום של כל תלמיד (ניתן להגדרה). 
* תצוגת המדריך ובפרט סיכומי הנוכחות מותאמים באופן מלא לעבודה מסמארטפון.