כיצד מזכים חשבונית אשר טרם שולמה

במידה ומדובר בחשבונית מס (ולא חשבונית מס/קבלה) שטרם הופקה בגינה קבלה - ניתן לזכותה ע"י הוצאת חשבונית זיכוי.

יש להכנס לתוך החשבונית ולבחור ב"פעולות" --> "צור זיכוי" על מנת ליצור טיוטת חשבונית זיכוי.

הזיכוי יכול להיות מלא או חלקי (ניתן להקטין את סכום הזיכוי).

במידה ומעוניינים לזכות חשבונית מס/קבלה יש לעיין בפריט הידע "כיצד מזכים חשבונית מס-קבלה".