כיצד מזכים חשבונית מס-קבלה

מכיון שלחשבונית מס/קבלה אין מסמך זיכוי ייעודי (חשבונית זיכוי), יש לזכותה ע"י חשבונית מס/קבלה במינוס.

יש להכנס לתוך החשבונית ולבחור ב"פעולות" --> "יצר זיכוי" על מנת ליצור טיוטת חשבונית מס/קבלה במינוס.

הזיכוי יכול להיות מלא או חלקי, ניתן להקטין את סכום הזיכוי.

במידה ומעוניינים לזכות חשבונית מס שטרם הופקה בגינה קבלה יש לעיין בפריט הידע "כיצד מזכים חשבונית מס אשר טרם שולמה".

במידה ומעוניינים לזכות חשבונית מס שכבר הופקה בגינה קבלה - יש להנפיק חשבונית מס/קבלה במינוס באופן ידני (שלא מתוך חשבונית קיימת).