שעון נוכחות

ניתן בפלנדו לבצע דיווח שעות בזמן אמת עבור נוכחות עובדים. דיווח השעות יכול לכלול גם חתימת מיקום כתובת IP.
ניתן גם לבצע הוספת דיווחי שעות אשר אינם מדווחים בזמן אמת. כל רשומת דיווח ניתנת לעריכה ומחיקה.
סוגי הדיווח האפשריים הם שעות עבודה, חופשה, מחלה ומילואים.
משתמש אשר הוגדר כ"מאשר דיווח" יכול לאשר את דיווח שעות עובדים וכן לייצא לאקסל בצורה מרוכזת את הסיכום החודשי של גיליון דיווח השעות.
ניתן להפיק דו"ח ייעודי ואת תוצאות הדו"ח ניתן לייצא כקובץ אקסל.פתיחת האפשרות לביצוע דיווח שעות

1. בתפריט הראשי יש לעבור ל"מנהל מערכת" —> "הגדרות" —>"הגדרות הארגון" —> ללחוץ על "הגדרות נוספות" —> לגלול מטה, להגיע לאזור "דיווח שעות"  ולסמן את הצ'קבוקס "דיווח שעות". ניתן גם לסמן את הצ'קבוקס "הצגת כתובות IP" אשר יאפשר את הצגת כתובת הIP ממנה בוצע הדיווח.


2. כאשר רוצים לאפשר למשתמש מסוים לבצע דיווח שעות בזמן אמת, יש לגשת אל:
"מנהל מערכת" —> "משתמשים" —> ללחוץ על כפתור "ערוך" מצד שמאל כדי להגיע למסך עריכת 
  המשתמש—> לסמן את הצ'קבוקס "דיווח שעות".


לאחר סימון הצ'קבוקס מופיעים שדות נוספים אשר חובה למלאם:

מוד דיווח שעות:

  • מוד קשיח (כניסה ויציאה בלבד) - מצב אשר מאפשר דיווח שעות רק בזמן אמת ללא אפשרות של דיווח בדיעבד
  • מוד גמיש (הוספה/עריכת דיווחים) - מצב אשר מאפשר הוספת דיווחים בדיעבד ועריכת דיווחים קיימים

מאשר דיווח: משתמש אשר ממונה על אישור דיווחי השעות של משתמשים אחרים3. כאשר רוצים לאפשר למשתמש מסוים לבצע דיווח שעות באופן ידני, יש להגדיר תפקיד רלוונטי עבור המשתמש. 

לאחר מכן, יש לגשת אל : "מנהל מערכת" —> "משתמשים" —> ללחוץ על כפתור "תפקידים" —> ללחוץ על כפתור "מיפוי הרשאות" —-> לגלול לתחתית המסך ולסמן את הצ'קבוקס באזור דיווח שעות ( "רשאי לדווח ידני"), עבור התפקיד הרלוונטי.ביצוע דיווח שעות בזמן אמת

כדי לבצע דיווח כניסה/יציאה בזמן אמת, יש ללחוץ על כפתור "התחלת שעון עבודה"/"סיום שעון עבודה"  אשר נמצא בצד השמאלי העליון בפלנדו.

לאחר לחיצה על כפתור "התחלת שעון עבודה", תיווצר רשומת דיווח חדשה במסך גיליון הדיווח ותוצג השעה בה נלחץ הכפתור בעמודת "כניסה". לאחר לחיצה על כפתור "סיום שעון עבודה", תוצג השעה בה נלחץ הכפתור בעמודת "יציאה".
ביצוע דיווח שעות באופן ידני


כדי לבצע דיווח שעות באופן ידני, יש לגשת בתפריט הראשי בפלנדו אל: "דיווח שעות" —> "גליון דיווח XX-XX"

—> ללחוץ על כפתור "הוסף דיווח" —> למלא את המידע הרלוונטי ( שעות עבודה, חופשה, מועדים, הערות ) —> ללחוץ על כפתור "שמור". לאחר מכן תופיע רשומת הדיווח במסך גליון דיווח שעות החודשי הרלוונטי.צפייה מרוכזת ברשימת הדיווחים שלי כדי לצפות באופן מרוכז ברשימת הדיווחים שלי, יש לגשת בתפריט הראשי בפלנדו אל:

"דיווח שעות" —> "הדיווחים שלי" —> במסך שנפתח ניתן לצפות ברשימת הדיווחים שלי ולגשת לכל חודש דיווח על ידי לחיצה על הקישור של החודש הרלוונטי.צפייה ואישור גליונות דיווח עובדים על ידי מנהל

כדי לצפות ולאשר גליונות דיווח של עובדים, יש לגשת בתפריט הראשי בפלנדו אל:

"דיווח שעות" —> "גליונות דיווח-עובדים" —> יש ללחוץ על חודש הדיווח הרלוונטי —> במסך הדיווחים החודשי ניתן לבחור ולאשר בצורה מרוכזת את כל רשומות הדיווח על ידי לחיצה על כפתור "בחר הכל" ואז ללחוץ על

כפתור "אשר דיווחים מסומנים".

ניתן לאשר דיווח של עובד מסויים בצורה פרטנית, על ידי לחיצה על אייקון "X" שנמצא בעמודת "אישור מנהל". ניתן להדפיס את רשימת הדיווחים וכן לייצא אותה לקובץ אקסל.

לאחר שמנהל מאשר דיווח שעות חודשי של עובד מסוים, העובד לא יוכל לבצע דיווח שעות בחודש זה.


הפקת דו"ח דיווחי שעות

כדי להפיק את דו"ח דיווחי שעות, יש לגשת בתפריט הראשי בפלנדו אל: "דוחות" —> "רשימת דוחות" —> דו"ח דיווחי שעות —> ניתן לבצע סינון רלוונטי בשדות "תאריך", "עובד", "סוג

דיווח", "תוצאות הדו"ח" —> לסיום יש ללחוץ על כפתור "חפש".

את תוצאות הדוח ניתן לייצא כקובץ אקסל באמצעות לחיצה על כפתור "ייצוא לאקסל".