כיצד מגדירים קבוצה עבור רישום עצמי של תלמידים

כדי לאפשר לתלמידים לבצע רישום עצמי לקבוצה דרך פרוטל השירות העצמי, יש לגשת אל
מסך עריכת הקבוצה הרלוונטית ולסמן את הצ'קבוקס "אפשר רישום עצמי לקבוצה".
לאחר מכן יש לבצע שמירה.

אם מדובר בקבוצה הראשונה הנפתחת לרישום עצמי, יש לגשת אל מסך הגדרות הארגון במנהל המערכת ולוודא שבשדה "אופי רישום עצמי" נבחרה אחת מהאופציות - "רישום לקבוצות" או "הכל".

מנהל מערכת ---> הגדרות ---> הגדרות הארגון

כאשר מתאמן/תלמיד ניגש אל פורטל השירות העצמי, הוא יוכל לבצע רישום עצמי לקבוצה הרלוונטית.