איך ניתן להוסיף שדות הרחבה לרשומות פעילות

לעיתים, נרצה להעשיר את רשומות הפעילות המשמשות אותנו לתיעוד אינטראקציות עם הלקוחות, בנתונים נוספים רלוונטיים.
לדוגמא, ברשומת פעילות מסוג "שיחה נכנסת", נבקש לתעד גם את "סוג השיחה" באמצעות בחירה מרשימת אפשרויות שהגדרנו מראש.


כדי להוסיף שדות הרחבה נוספים לרשומות פעילות, יש לגשת בתפריט הראשי אל:
מנהל מערכת ---> הגדרות ---> הרחבת שדות/מאפיינים במסך הרחבת שדות/מאפיינים יש ללחוץ על כפתור "מאפיין חדש" שנמצא בחלק הימני העליון של המסך.
במסך שנפתח, יש לבצע 3 פעולות:
1. להקליד שם לשדה ההרחבה הרצוי
2. בשדה "רלוונטי עבור", יש לבחור רשומות פעילות
3 בשדה "סוג השדה" יש לבחור את הסוג הרצוי

לאחר שהגדרנו לפחות שדה הרחבה אחד עבור רשומות פעילות,
יש לגשת אל מנהל מערכת ---> ניהול ---> קטגוריות פריטים ---> סוגי רשומות פעילות
במסך סוגי רשומות פעילות, יש ללחוץ על הכפתור הירוק "הרחבת שדות" עבור סוג רשומת הפעילות הרלוונטית.
 

במסך "עריכת טופס רשומת פעילות", יש לבחור בתיבה בצד ימין את השדה הרצוי ולגרור אותו באמצעות העכבר אל הצד השמאלי לתוך תיבת "שדות נוספים לרשומת פעילות מסוג"
כעת, כאשר אנו מתעדים רשומת פעילות מסוג "שיחה נכנסת", יופיע לנו השדה "סוג שיחה" ונוכל לבחור את הערך הרלוונטי.