דוחות ובקרה

עם השימוש במודול המלאי נוספים דוחות ייעודיים בדוחות --> רשימת דוחות:


בנוסף, ניתן לעקוב אחר תנועות המלאי של פריט מסוים דרך מסך "מלאי" --> "רשימת מלאי" ולחיצה על "צג תנועות" בשורת הפריט הרלוונטי:


בדף הפריט ניתן לראות את כל הפרטים אודות הפריט, כולל כל תנועות המלאי שבוצעו עבור פריט זה: