איך מנהלים רשימות פריטים על אנשי קשר

ניתן לנהל במערכת רשימות שונות/מותאמות תחת אנשי קשר/ארגונים, לדוגמא: רשימת בעלי חיים, רשימת תעודות, רשימת טיפולים וכיוצ"ב.
עבור כל רשימה שכזאת - ניתן להגדיר את השדות הייעודיים עבורה.

להלן השלבים ליצירת רשימה מותאמת על איש קשר:

פתיחת האפשרות לנהל אובייקטים רשימתיים נלווים

1. בתפריט הראשי עבור ל"מנהל מערכת" --> "הגדרות" --> "הגדרות הארגון" --> לחץ על "הגדרות נוספות" ובחר ב"הוספת אובייקטים נלווים" (ניתן להגדיר כמה פריטים יוצגו בדף הראשי של איש הקשר).

 

הגדרת האובייקט הרשימתי

2. בתפריט הראשי עבור ל"ניהול" --> "קטגוריות פריטים" --> "אובייקטים נלווים":

3. לחץ על "הוסף פריט" וציין את שם האובייקט אותו מעוניינים לנהל (לדוגמא: "בעלי חיים") ולחץ על כפתור הוסף:

הגדרת המאפיינים/שדות עבור האובייקט הנלווה

4. בתפריט הראשי עבור ל"הגדרות" --> "הרחבת שדות/מאפיינים" --> ובחר ב"מאפיין חדש" על מנת ליצור שדה חדש, בשדה "רלוונטי עבור" יש לבחור את האובייקט החדש שיצרנו:

יש לחזור על פעולה זו עבור כל שדה חדש שנרצה להוסיף לאובייקט החדש.
עבור השדות מסוג "בחירה מרשימה" יש להגדיר את הפריטים ברשימה דרך הכפתור "עדכן ערכים":

 ולהוסיף את הפריטים לרשימה:

4. בתפריט הראשי עבור ל"הגדרות" --> "עריכת טפסים" --> "טופס < אובייקט חדש >" :

במסך זה ניתן לארגן את סדר השדות בטופס האובייקט ולהגדיר שדות חובה במידת הצורך:

סיימנו את ההגדרות, כעת ניתן להתחיל לתעד רשימות על אנשי הקשר.

שימוש שוטף ברשימות:

בכרטיס איש הקשר נוספה לשונית חדשה עבור הרשימת האובייקטים החדשה:

דרך אזור זה ניתן להוסיף אובייקט חדש (כפתור "הוסף חדש"):

 

הרשימה החדשה מוצגת גם בדף הראשי של איש הקשר:

כמו כן, באזור הדוחות נוסף דוח חדש עבור היישות החדשה:

בדוח זה ניתן לבצע סינונים עפ"י כל שדה/מאפיין של אובייקט זה: