הפקה אוטומטית של חשבוניות בגין תשלומים דחויים

ניתן להגדיר שהמערכת תפיק אוטומטית חשבוניות בגין תשלומים דחויים שמועד הפירעון שלהם הגיע וסטטוס התשלום הוא "הופקה קבלה".

על מנת להפעיל מוד זה יש לגשת למנהל המערכת -> הגדרת מסמכים (תחת הגדרות), שם לסמן את "הפקת חשבוניות אוט' לתשלומים דחויים".


* החשבוניות המופקות בצורה אוטומטית אינן נשלחות ללקוח.

לאלו מכם המפעילים מוד זה לראשונה יש לשים לב כי המערכת לא תפיק חשבוניות לתשלומים שמועד הפירעון שלהם עבר (3 ימים ויותר), לתשלומים אלו יש להפיק חשבוניות ידנית.
לשם כך ניתן להעזר במסך הפקת חשבוניות עבור תשלומים אליו ניתן להגיע דרך מסמכים -> רשימת מסמכים ולהקליק על "הפקת מסמכים עבור תשלומים".