פורטל שרות עצמי - קניית כרטיסיה

כחלק מפורטל השרות העצמי, ניתן לאפשר לתלמידים לרכוש כרטיסיה/מנוי. הכרטיסיות הללו מוגדרות מראש ע"י מספר ניקובים ו/או תוקף (מספר חודשים).
תלמידים אשר מוכרים במערכת יתבקשו לבצע תהליך של זיהוי, תלמידים חדשים יתבקשו למלא טופס פרטיים אישיים ויתווספו למאגר התלמידים.  

* ניתן לשלב במערכת פתרון סליקה, במקרה כזה הרישום גם יכלול מעבר לדף סליקה בו יסדיר התלמיד את התשלום ויקבל חשבונית מס-קבלה בצורה אוטמטית לחלוטין.
* בעלי אתרים, ניתן ומומלץ לשלב את רשימת הקבוצות באתר שלכם (בשיטת IFRAME).
* רכישת הכרטיסיות מותאם לכניסה גם דרך המוביל.
* כדי להקים פריט קטלוגי עבור הכרטיסיה, ניתן לגשת אל: מנהל מערכת --> ניהול --> קטלוג --> פריט חדש