פורטל שרות עצמי - יומן פעילויות

כחלק מפורטל השרות העצמי, ניתן לאפשר לתלמידים לצפות ולהרשם בפעילויות של הקורסים השונים דבר המאפשר תכנון מראש של פעילויות אלו. תצוגת הפעילויות ע"ג יומן כוללת את מיקום הפעילות, המדריך ומידע כללי. מיותר לציין כי היומן משקף בצורה עדכנית את פעילויות הקורסים כאשר ניהולו בתבצע במקום אחד.

דרך עריכה/יצירה של הקורס ניתן להגדיר כי הפעילויות יהיו זמינות ביומן, במוד של צפייה בלבד או גם במוד של רישום. 
כמו כן ניתן להגדיר על פעילות הגבלת כמות משתתפים, כאשר פעילות מגיע למגבלה זו המערכת מאפשרת רישום לרשימת המתנה. כאשר מתפנה מקום, נשלחת הודעה (במייל) ומזמינה את הממתינים לבצע הרשמה. 
תלמיד המבקש להשתבץ באחת מהפעילויות הקרובות יוכל להקליק על הפעילות, להזדהות ולבצע הרשמה, באופן דומה התלמיד יכול גם לבטל הרשמה לפעילות. 
ניתן לנהל ביטול מאוחר (כלומר ביטול X זמן לפני מועד תחילת השיעור הגורר חיוב מצד התלמיד). 

* ניתן להגדיר כי המערכת תידע אתכם (במייל) אודות שיבוץ/ביטול של תלמיד לפעילות.
* בעלי אתרים, ניתן ומומלץ לשלב את היומן באתר שלכם (בשיטת IFRAME).
* היומן זמין ומותאם לכניסה גם דרך המוביל.