כיצד יוצרים דוחות שמורים

ניתן לשמור דוחות מותאמים בפלנדו לשימוש עתידי.
לאחר ש"מריצים" כל דוח שהוא, מעל רשימת התוצאות קיימת פעולת "שמור דוח".פעולה זו פותחת טופס להגדרת שם הדוח ותיאורו.
ניתן לסמן האם מעוניינים שגם משתמשים אחרים יוכלו להשתמש בדוח זה.


לאחר שמירת הדוח הוא יהיה נגיש תחת התפריט דוחות --> דוחות שמורים.