כיצד מגדירים תהליך לשליחה אוטומטית של ברכת יום הולדת

יש להגדיר במערכת תהליך חדש, חשוב לא לסמנו כ"מורץ פעם אחת" (אנו מעוניינים שהתהליך ירוץ כל שנה עבור הלקוח).

בהגדרת התנאים יש לבחור בתנאי "יום הולדת איש קשר" ולבחור את מספר הימים לפני מועד היום הולדת (0 עבור שליחת הברכה בתאריך יום ההולדת).

יש לבחור את תבנית האימייל (או המסרון) שהכנו מראש המכילה את הברכה