כיצד שולחים מסרונים מן המערכת

מסרונים (sms) ניתן לשלוח לאיש קשר יחיד או לקבוצה.

שליחה ליחיד מתבצעת דרך כרטיס איש הקשר בכפתור "שלח מסרון" (רק במידה ומעודכן אצלו מספר נייד).

שליחה לקבוצה מתבצעת דרך דף הקבוצה ובחירה ב"אפשרויות" --> "שלח מסרון".

בעת כתיבת המסר המערכת סופרת את כמות התווים ולכמה הודעות מחולק המסר (כל 70 תווים = מסרון).

בסיום השליחה, המערכת מתעדת רשומת פעילות מסוג "מסרון" הכוללת את המסר בכרטיסו של כל נמען.

המערכת שולחת רק למספר הטלפון המצוי בשדה "מספר נייד", במידה ובקבוצה מצויים אנשי קשר ללא מספר נייד - לא ישלח אליהם המסרון.