כיצד משלבים תמונה בדיוור

על שם התמונה להיות באנגלית ו/או מספרים (ללא אותיות בעברית וללא רווחים).
גודל התמונה המומלץ - לא יותר מ 700-800 פיקסלים ברוחב.
קןבץ התמונה חייב להיות בפורמט של תמונה (JPEG/GIF/PNG) ולא PDF או קובץ WORD.
במידה ומעוניינים לשלב קובץ (WORD / PDF) ולא תמונה יש לעיין בפריט הידע "כיצד משלבים קובץ בדיוור".

העלאת התמונה
- לשים את הסמן (Cursor) במקום המתאים בדיוור.
- לחיצה על הצלמית (Icon) של "תמונה".- בדיאלוג שנפתח - לוחצים על בחר קבצים ובוחרים את קובץ התמונה מהדיסק.
- התמונה תשובץ במקום שבו עמדנו עם הסמן.


ניתן לשלוט על מיקום התמונה וגודלה דרך כפתורי העיצוב הסטנדרטיים אשר מוצגים כאשר התמונה מסומנת או ע"י גרירה רגילה.

הערה חשובה:
יש מערכות אימייל שלא מתחשבות בגודל התמונות שהדיוור מכתיב (כפי שמגדירים במסגרת יצירת העלון) אלא מציגות את התמונות בגודלן הטבעי.
בשל סיבה זו מומלץ להקטין את התמונות לגודל התצוגה הרצוי לפני שמשלבים/מעלים אותם לתוך העלון.
סיבה נוספת להקטין את התמונות לפני שמשלבים אותם בעלון היא על מנת לא "להעניש" את מקבלי העלון בהורדת קובץ גדול (זמן ונפח תעבורת נתונים) רק על מנת שהדפדפן יציג את התמונה מוקטנת לאחר מכן.