כיצד נקים את השיעורים של קבוצות החוג


כאשר נקים חוג במערכת נרצה להקים עבורו את השיעורים שיופיעו ביומן הפעילות.
קיימות שתי אפשרויות במערכת להוספת שיעורים לחוג:1. אתחול שיעורים מתוך טופס פתיחת החוג


בעת שפותחים טופס להגדרת חוג חדש ניתן גם להגדיר את מועדי השיעורים בחלק הטופס שנקרא אתחול פעילויות / מפגשים

 
יש להגדיר את המאפיינים הבאים:

 • סוג השיעור
 • טווח התאריכים עבור פעילות השיעורים
 • ימי השבוע ושעות פעילות


2. אתחול סדרת שיעורים באמצעות טופס הוספת שיעור


מתוך התפריט הראשי בחרו 'שיעורים' -> 'הוסף שיעור' לפתיחת הטופסבטופס נגדיר את המאפיינים הבאים:

 • שיוך לקבוצה
 • סוג השיעור
 • תאריך ושעה
 • מדריך
 • פרטי הסדרה


היות ובדר"כ נרצה להגדיר סדרה של שיעורים ביום ובשעה קבועים,נסמן בטופס את הצ'קבוקס 'צור סדרת פעילויות', נבחר את תדירות החזרה (למשל פעם בשבוע). 

המערכת תיצור סדרת פעילויות עוקבות (בעלי מאפיינים זהים) אשר יופיעו ביומן פעילות

ניתן להגביל את מספר השיעורים ע"י קביעת תאריך עתידי או לפי מספר פעילויות

  

 

דגשים נוספים:


 • בעת יצירת סדרה ניתן לסמן צ'יקבוקס של דלוג על חגים (חגי ישראל)

 • מדריך - להוספת מדריך לרשימה ניתן לבצע באחת משתי האפשרויות הבאות

   א. יצירת איש קשר חדש וסימון בשדה סיווג לפי מילות מפתח - 'מדריכים'

ב. יצירת משתמש חדש מסוג מדריך - דרך מנהל מערכת > משתמשים > הגדר מדריך חדש. ניתן ללמוד עוד על אפשרות זאת במאמר: מה יכול משתמש מסוג מדריך לבצע          

 • ניתן להגדיר את הערכים עבור מאפיינים נוספים בקבוצה כמו - סוג, שנת פעילות וכו' דרך- מנהל מערכת > ניהול > קטגוריות הפריטים 

 • ניתן לשנות את שמות המונחים של הפריטים בתפריטים הראשיים  כמו - תלמידים, קבוצה וכו' דרך - מנהל מערכת > הגדרות > הגדרות ארגון