Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

מערכת לניהול לידים

WEB TO LEAD - ניהול לידים דרך ממשק
אחת הפונקציות הכי מתבקשות ממערכת CRM היא יכולת קליטת לידים מטפסים חיצוניים, בין אם מדובר בטופס צור קשר באתר, דף נחיתה, טופס של מוקדן מענה טלפוני או טופס המוזן בעת צ'אט עם נציג חברה וירטואלי. פלנדו מציע דרך קלה להתממשקות המאפשרת לקלוט את הלידים באופן אוטומטי מהמקורות השונים תוך השקעה מינימלית בשינוי הטפסים הקיימים.
בעקרון ישנן שתי אפשרויות להפנות טופס קיים, הראשונה היא הפניה של הטופס ישירות לפלנדו והשנייה היא ביצוע קריאת שרת. בשני המקרים החיבור לפלנדו נעשה באמצעות אותו API פשוט.
PLANDO API
כאמור ניתן לממשק את שירות פלנדו למגוון מערכות ניהול ארגוניות אחרות באמצעות API עשיר.

ה-API מאפשר את השימושים המרכזיים באים:
  • קליטת לידים חדשים
  • עדכון פרטי לידים/לקוחות קיימים
  • קבלת פניות שירות מלקוחות קיימים
  • משיכת מידע אודות לקוחות קיימים