Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

מערכת CRM חכמה לעסק שלך

מערכת CRM - מערכת לניהול לקוחות
מערכת CRM היא מערכת חיונית לכל עסק המעונין לעבוד באופן יעיל ומסודר מול הלידים והלקוחות.
שירות פלנדו מציע פתרון חכם וידודתי לניהול לקוחות בשתי רמות: אנשי קשר וארגונים.
המשמעות היא שאת הלקוחות הפרטיים ניתן להגדיר כאנשי קשר, ואת הלקוחות העסקיים כארגונים.
לצד עקרון זה, המערכת מאפשרת להגדיר תחת הלקוח העסקי (הארגון) את רשימת אנשי הקשר בארגון מולם מתנהל הקשר.
מסך ניהול הלקוחות
מסך העבודה המרכזי של מערכת CRM המאפשר לעבוד על רשימת הלקוחות באופן שיטתי בהתאם לחיתוכים שונים.
דרך מסך זה ניתן לאתר את הלקוחות הדורשים פנייה/טיפול באמצעות מנגנון חיפוש נוח המאפשר איתור לפי שם, סטטוס, איש צוות אחראי, מקור הגעה ועוד.
במסך זה הלקוחות מוצגים על פי סדר יצירתם על גבי המערכת (האחרון שנוצר מופיע ראשון), וכמו כן ניתן להגדיר אילו מאפיינים יוצגו עבור כל שורת לקוח.
תיק הלקוח - מוקד המידע של ניהול קשרי לקוחות
תיק הלקוח הוא המרכיב היסודי ממנו בנויה מערכת CRM,
כניסה לתיק הלקוח תספק לנו תמונה מקיפה ובהירה לגבי סטטוס הטיפול העכשווי ולגבי ההסטוריה של הפעילות מול הלקוח.

תיק הלקוח מכסה את הנושאים הבאים:
  • פרטי קשר, ומאפיינים נוספים אשר הוגדרו בכרטיס הלקוח
  • רשומות הפעילות
  • משימות פתוחות
  • ריכוז מסמכים חשבונאיים (חשבווניות וקבלות)
  • מעקב תשלומים
  • אנשי קשר (מוגדר עבור ארגונים)
תצלומי מסך
רשומות פעילות ומשימות למעקב
רשומות הפעילות (האינטראקציה) הינם מרכיב חשוב בניהול קשרי לקוחות (CRM) לצד פרטי הלקוחות.
באמצעות רשומות הפעילות מאפשרת מערכת פלנדו CRM לתעד ולנהל מעקב אחר הסטוריית הפעילות מול הלקוח.
לצד הסוגים הסטנדרטיים של רשומות הפעילות כדוגמאת פגישה ושיחת טלפון, פלנדו מאפשר להגדיר סוגים נוספים של פעילויות הרלוונטיים לתיעוד ומעקב.
בעת תעוד רשומת פעילות פלנדו מאפשר לצרף לרשומה קבצים מצורפים ולהגדיר משימות follow-up.
חיוב לקוחות - הפקת חשבוניות וקבלות אונליין
מערכת פלנדו הינה מערכת רשומה ומאושרת ברשות המסים להפקת מסמכים חשבונאיים (חשבוניות, קבלות, תעודות משלוח וכיוב').
בהתאם לזאת, המסמכים המופקים ללקוח זמינים ונגישים דרך תיק הלקוח.
סליקת אשראי
שירות פלנדו מתממשק עם שירות הסליקה של חברת פלאקארד באופן המאפשר סליקה ישירות מתיק הלקוח בפלנדו, והפקת חשבונית מס-קבלה בפעולה רציפה.
אפשרות מידור לקוחות
עבור המקרים בהם נחוץ מידור לקוחות בין אנשי הצוות, פלנדו מאפשר להגדיר מי מבין אנשי הצוות רשאי לצפות בנתוניו של כל לקוח באמצעות הקמת קבוצות הרשאה.
הרחבת שדות מאפייני לקוח
פלנדו מציע מנגנון הרחבת שדות מאפיין (Custom Fields) המאפשר להרחיב את טפסי הלקוחות עם שדות מאפיין ספציפיים לישום מערכת CRM של העסק שלכם.