שם הקבוצה פרטים סניף מדריך סוג תאריכי פעילות מחיר פעולות
ימים א', ד' שעות 18:30-19:15 כיתות כיתות ו-ח מתחילים (קבוצה חדשה)  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה . טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  310   הרשם  
ליאור יום שישי 15:15-16:00 כיתות ג-ו מתחילים  טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/11/2023-31/08/2024  225   הרשם  
ליאור ימים א', ד' שעות 17:45-18:30 כיתות כיתות ג-ד מתחילים  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה . טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  310   הרשם  
ליאור ימים ב', ה' שעות 15:30-16:15 כיתות ה-ו מתחילים  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה. טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  310   הרשם  
ליאור ימים ב', ה' שעות 16:15-17:00 כיתות ג-ד מתחילים  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה. טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  310   הרשם  
ליאור ימים ב', ה' שעות 17:00-17:45 כיתות ב-ד מתחילים  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה. טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  310   הרשם  
ליאור ימים ראשון ושלישי 19:15-20:15,שני וחמישי 17:45-18:45(קבוצה חדשה)  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה. טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  395   הרשם  
ליאור ימים ראשון, שלישי 16:55-17:45 רביעי 17:00-17:50 כיתות ג-ה  טניס - מינץ  ליאור ולדמן  טניס  01/09/2023-31/08/2024  450   הרשם  
פעם בשבוע 45 דקות  בעת ההרשמה ישולמו דמי הרשמה חד פעמיים על סך 120 ש"ח. טניס - מינץ    טניס  01/09/2023-31/08/2024  225   הרשם  
פעמיים בשבוע 50 דקות.  בעת ההרשמה ישולמו דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח עבור מחבט. טניס - מינץ  ליאור ולדמן    01/03/2024-31/08/2024  350   הרשם  
שעה שבועית 60 דקות  בעת ההרשמה ישולמו דמי הרשמה חד פעמיים על סך 120 ש"ח. טניס - מינץ    טניס  01/09/2023-31/08/2024  260   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב ימים ראשון ורביעי 17:45-18:30  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  15/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב ימים ראשון ורביעי בין השעות 16:15-17:00   דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  01/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב ימים שני וחמישי 19:15-20:00  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  01/04/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב ראשון ורביעי 15:30-16:15  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  20/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב ראשון ורביעי 18:30-19:15  טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  01/04/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 16:15-17:00  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  15/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 17:00-17:45  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  15/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 17:45-18:30  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  15/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 18:30-19:15  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  15/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
דניאל רמת אביב ימים ראשון ורביעי בין השעות 17:45 -17:00  דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה עבור מחבט. טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  01/03/2024-31/08/2024  360   הרשם  
טניס פעם בשבוע 45 דקות  טניס- רמת אביב  דניאל רזניק  טניס  01/03/2024-31/08/2024  240   הרשם  
לרישום פרטים אישיים בלבד- ללא תשלום  טניס- רמת אביב          הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 23