שם הקבוצה תאור סוג תחילת פעילות סיום פעילות מחיר פעולות
רקדן מצטיין (מבחני קבלה) 

 הכנה ל'רקדן מצטיין' (מבחן קבלה)

לניגשים/ות לבחינה בשנת 2020 או כהכנה ותרגול לשנת 2021

ביום ג', 27.8.19 בשעה 15:30-17:00

  מערכת שיעורים ומחירים - כאן
  תקנון והצהרת הבריאות - כאן

    27-08-19  27-08-19    הרשם  
  מסלול קדם עתודה / עתודה (מבחני קבלה) 

   מסלול קדם עתודה / עתודה (מבחני קבלה) 

  קדם עתודה או
  עתודה ללהקת הבלט הישראלי

  מכיתה ז' ומעלה 

  שני מועדי בחינה (לשני המסלולים יחד):
  ביום ד', 28.8.19 בשעה 15:30-17:00
  ביום ה', 29.8.19 בשעה 15:30-17:00
  מכיתה ז' ומעלה, בכפוף להרשמה
  בבחירת המועד הרצוי (ללא תשלום) 

  השיבוץ בהתאם לרמה המקצועית,
  וללא קשר לגיל או כיתה

  מערכת שיעורים ומחירים - כאן
  תקנון והצהרת הבריאות - כאן

    28-08-19  29-08-19    הרשם  
  רמה 1 (גיל 4 / גן חובה) 

   רמה 1 (מגיל 4 / גן חובה)  

  בלט קלאסי - יום' ג' מהשעה 16:30 עד 17:15

  עלות שנתית: 2,200 
  *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

  הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019

  מערכת שיעורים ומחירים - כאן
  תקנון והצהרת הבריאות - כאן
  קוד לבוש  - כאן
  לוח חגים וחופשות - כאן

    תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20  2,200  הרשם  
    רמה 2 (כיתות א'-ב') 

     רמה 2 (כיתות א'-ב')  

    בלט קלאסי - ימים א'+ד' מהשעה 16:30 עד 17:30

    עלות שנתית: 4,300 
    *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

    הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019

    מערכת שיעורים ומחירים - כאן
    תקנון והצהרת הבריאות - כאן
    קוד לבוש  - כאן
    לוח חגים וחופשות - כאן

    תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20  4,300  הרשם  
    רמה 3 (כיתות ג'-ד') 

     רמה 3 (כיתות ג'-ד')  

    2 בלט קלאסי   ימים א'+ד'  17:30 עד 18:30
    ריקוד אופי        יום   א'  18:30 עד 19:15 
    PBT                  יום   ד'  16:30 עד 17:15
    רפרטואר          יום   ד'  18:45 עד 19:30 

    *מסלול מומלץ מ- 3 שיעורים ומעלה

    2 שיעורים 4,300 ₪, 3 שיעורים 6,100 ₪, 4 שיעורים 7,700 ₪, 5 שיעורים 8,990 ₪, 6 שיעורים ומעלה בתוספת 1,400 ₪ פר שיעור.
    *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

    הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019
    מערכת שיעורים ומחירים - כאן
    תקנון והצהרת הבריאות - כאן
    קוד לבוש כאן
    לוח חגים וחופשות - כאן

                   תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20    הרשם  
                   רמה 4 (כיתות ה'-ו') 

                    רמה 4 (כיתות ה'-ו')  

                   2 בלט קלאסי   יום א'  16:30 עד 18:00,  יום ד'  17:15 עד 18:45
                   ריקוד אופי        יום א'  18:30 עד 19:15
                   מחול מודרני     יום ב'  17:00 עד 18:30
                   PBT                  יום ד'  16:30 עד 17:15
                   רפרטואר          יום ד'  18:45 עד 19:30 

                   *מסלול מומלץ מ- 4 שיעורים ומעלה

                   3 שיעורים 6,100 ₪, 4 שיעורים 7,700 ₪, 5 שיעורים 8,990 ₪, 6 שיעורים ומעלה בתוספת 1,400 ₪ פר שיעור.
                   *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

                   הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019
                   מערכת שיעורים ומחירים - כאן
                   תקנון והצהרת הבריאות - כאן
                   קוד לבוש כאן
                   לוח חגים וחופשות - כאן

                    תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20    הרשם  
                    רמה 5 (כיתות ז'-ח') 

                     רמה 5 (כיתות ז'-ח')  

                    2 בלט קלאסי   יום ב' 18:30 עד 20:00, יום ה'  18:00 עד 19:30
                    PBT                  יום א'  19:30 עד 20:30
                    מחול מודרני     יום ב'  17:00 עד 18:30
                    ריקוד אופי        יום ה'  17:00 עד 18:00

                    קדם עתודה  יום ה'19:30 עד 2100 - מותנה במבחן קבלה (רישום נפרד בתשלום נוסף)

                    *מסלול מומלץ מ- 4 שיעורים ומעלה
                    3 שיעורים 6,100 ₪, 4 שיעורים 7,700 ₪, 5 שיעורים 8,990 ₪, 6 שיעורים ומעלה בתוספת 1,400 ₪ פר שיעור.
                    קדם עתודה 2,500 ₪ (כשיעור נוסף), 2,800  (כשיעור בודד)
                    *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

                    הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019

                    מערכת שיעורים ומחירים - כאן
                    תקנון והצהרת הבריאות - כאן
                    קוד לבוש כאן
                    לוח חגים וחופשות - כאן
                    תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20    הרשם  
                    רמה 6 (כיתות ט'-י') 

                     רמה 6 (כיתות ט'-י')  

                    3 קלאסי / פוינט   יום א' 19:30 עד 18:00, יום ב'  18:00 עד 19:30
                    PBT                      יום א'  19:30 עד 20:30
                    מחול מודרני          יום ב'  18:30 עד 20:00
                    ריקוד אופי            יום ה'  18:00 עד 19:30
                    קדם עתודה  יום ה'19:30 עד 2100 
                    עתודה (ללהקת הבלט הישראלי)  יום ד', 19:30 עד 2100
                    מותנה במבחן קבלה (רישום נפרד בתשלום נוסף)

                      *מסלול מומלץ מ- 5 שיעורים ומעלה
                      4 שיעורים 7,700 ₪, 5 שיעורים 8,990 ₪, 6 שיעורים ומעלה בתוספת 1,400 ₪ פר שיעור.
                      קדם עתודה 2,500 ₪ (כשיעור נוסף), 2,800  (כשיעור בודד), עתודה 3,400
                       (כשיעור נוסף), 3,600  (כשיעור בודד)
                      *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

                      הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019

                      מערכת שיעורים ומחירים - כאן
                      תקנון והצהרת הבריאות - כאן
                      קוד לבוש כאן
                      לוח חגים וחופשות - כאן
                      תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20    הרשם  
                      רמה 7 (כיתות יא'-יב') 

                       רמה 7 (כיתות יא'-יב')  

                      3 קלאסי פוינט   יום א' 19:30 עד 21:00, יום ב'  20:00 עד 21:30
                      מחול מודרני          יום ב'  18:30 עד 20:00
                      ריקוד אופי            יום ה'  19:30 עד 21:00
                      קדם עתודה  יום ה'19:30 עד 2100 
                      עתודה (ללהקת הבלט הישראלי)  יום ד'19:30 עד 2100
                      מותנה במבחן קבלה (רישום נפרד בתשלום נוסף)

                        *מסלול מומלץ מ- 5 שיעורים 
                        4 שיעורים 7,700 ₪, 5 שיעורים 8,990 ₪
                        קדם עתודה 2,500 ₪ (כשיעור נוסף), 2,800  (כשיעור בודד), עתודה 3,400
                         ₪ (כשיעור נוסף), 3,600  (כשיעור בודד)
                        *התשלום שנתי בחלוקה לעד 10 תשלומים

                        הרשמה מוקדמת 5% הנחה עד לתאריך 20.8.2019

                        מערכת שיעורים ומחירים - כאן
                        תקנון והצהרת הבריאות - כאן
                        קוד לבוש כאן
                        לוח חגים וחופשות - כאן
                        תש"ף - 2019-20  01-09-19  30-06-20    הרשם  
                        תיק הבלט הישראלי (חדש) 

                         תיק הבלט הישראלי 

                        תשלום באשראי בכפתור 'הרשם'

                        איסוף עצמי בבית הבלט הישראלי

                        ברח' הר נבו 4, תל


                          02-09-19    60  הרשם  
                        מספר פריטים שנמצאו: 10