שם הקבוצה תאור סניף סוג תחילת פעילות סיום פעילות מחיר פעולות
מתמטיקה רמון ראשון 18:20 אורי   גדרה  מתמטיקה        הרשם  
תגבור לבגרות בבגין  גדרה  מתמטיקה    18-05-19    הרשם  
תגבור תלמידי בגרות גדרה  גדרה  מתמטיקה    14-07-18    הרשם  
אנגלית בגין שני 15:20 ליס  גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הרשם  
אנגלית בגין שני 16:50 ליס  גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הרשם  
אנגלית בגין שני 18:20 גלעד  גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הרשם  
אנגלית רמון חמישי 15:00 עינת  גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הרשם  
אנגלית רמון חמישי 16:30 עינת   גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
אנגלית רמון רביעי 13:50 עינת  גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
אנגלית רמון רביעי 15:20 עינת   גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
אנגלית רמון רביעי 16:50 עינת   גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
אנגלית רמון רביעי 18:20 עינת   גדרה  אנגלית  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין חמישי 15:20 אוריאל  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
מתמטיקה בגין חמישי 16:50 אוריאל  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין ראשון 16:50 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין ראשון 18:20 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין רביעי 13:45 אלכס  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין רביעי 15:15 אלכס  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין רביעי 16:45 אלכס  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה בגין רביעי 18:15 אלכס  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה רמון חמישי 13:50 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה רמון חמישי 15:20 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה רמון חמישי 16:50 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה רמון חמישי 18:20 אסף  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הרשם  
מתמטיקה רמון ראשון 15:20 אוריאל  גדרה  מתמטיקה  01-09-18  30-06-19    הקבוצה מלאה  
מספר פריטים שנמצאו: 140