שם הקבוצה תאור מדריך סוג תאריכי פעילות מחיר פעולות
חומרים בי"ס שדות טיסנאות - 21/22    טיסנאות    385  הרשם  
חומרים בי"ס שדות טכנוטריק - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 12:45-13:45 - 21/22  כיתות א-ג   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הקבוצה מלאה  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 13:45-14:45 - 21/22  כיתות ד' + ילדי הצהרון   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הקבוצה מלאה  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 14:45-15:45 - 21/22  קבוצה שלישית   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס שדות טיסנאות - יום ד' 12:45-13:45 - 21/22  כיתות א-ד (אשר לא נמצאים בצהרון בי"ס)   טיסנאות  10/11/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס שדות טיסנאות - יום ד' 13:45-14:45 - 21/22  כיתות ' + ילדי צהרון בי"ס   טיסנאות  10/11/2021-30/06/2022    הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 7