שם הקבוצה תאור מדריך סוג תאריכי פעילות מחיר פעולות
חומרים בי"ס אילן רמון - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס אמירים - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס בראשית - 21/22    טיסנאות    385  הרשם  
חומרים בי"ס הנדיב - 21/22    טיסנאות    385  הרשם  
חומרים בי"ס חדש קיסריה טיסנאות - 21/22    טיסנאות    385  הקבוצה מלאה  
חומרים בי"ס חדש קיסריה טכנוטריק - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס כנפי רוח - 21/22    טיסנאות    385  הרשם  
חומרים בי"ס פרחים - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס צפרירים - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס רונה רמון - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס שדות טיסנאות - 21/22    טיסנאות    385  הרשם  
חומרים בי"ס שדות טכנוטריק - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
חומרים בי"ס תלמי רון - 21/22    טכנוטריק    385  הרשם  
בי"ס קיסריה טכנוטריק - יום ה' 16:00-17:00- 21/22  לכיתות א-ב   טכנוטריק  07/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס קיסריה טכנוטריק - יום ה' 17:00-18:00- 21/22  לכיתות ג-ד   טכנוטריק  07/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס קיסריה טיסנאות - יום ה' 18:00-19:00 - 21/22  חוג טיסנאות   טיסנאות  13/10/2021-30/06/2022    הקבוצה מלאה  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 12:45-13:45 - 21/22  כיתות א-ג   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 13:45-14:45 - 21/22  כיתות ד' + ילדי הצהרון   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס שדות טכנוטריק - יום א' 14:45-15:45 - 21/22  קבוצה שלישית   טכנוטריק  17/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס אילן רמון טכנוטריק - יום ג' 12:45-13:45 21/22  כיתות א-ב   טכנוטריק  19/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס אילן רמון טכנוטריק - יום ג' 13:45-14:45 21/22  כיתות ג-ד   טכנוטריק  19/10/2021-30/06/2022    הרשם
נותר מקום 1  
בי"ס אילן רמון טכנוטריק - יום ג' 14:45-15:45 21/22  ילדי הצהרון   טכנוטריק  19/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס אמירים טכנוטריק יום ב' 12:45-13:45 21/22  כיתות א-ג   טכנוטריק  25/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס אמירים טכנוטריק יום ב' 13:45-14:45 21/22  ילדי צהרון בי"ס + כיתות ד1+ד3   טכנוטריק  25/10/2021-30/06/2022    הרשם  
בי"ס הנדיב טכנוטריק יום ג' 12:45-13:45 21/22  כיתות א-ד (אשר לא נמצאים בצהרון בי"ס)   טכנוטריק  25/10/2021-30/06/2022    הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 35