רישום לפעם בשבוע 45 דקות

בעת ההרשמה ישולמו דמי הרשמה חד פעמיים על סך 120 ש"ח.