שם הקבוצה תאור סוג תחילת פעילות סיום פעילות מחיר פעולות
סיור - שלישי - 20:30 - 23.4.19  הסיור יערך ב 23.4.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  23-04-19  23-04-19    הקבוצה מלאה  
סיור - רביעי - 20:30 - 24.4.19  הסיור יערך ב 24.4.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  24-04-19  24-04-19    הקבוצה מלאה  
סיור - רביעי - 13:00 - 1.5.19  הסיור יערך ב 1.5.19 בשעה 13:00 יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  01-05-19  01-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - ראשון - 20:30 - 5.5.19  הסיור יערך ב 5.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  05-05-19  05-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שני - 20:30 - 13.5.19  הסיור יערך ב 13.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  06-05-19  06-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שני - 20:30 - 6.5.19  הסיור יערך ב 6.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  06-05-19  06-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 08:30 - 10.5.19  הסיור ייערך ב 10.5.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  10-05-19  10-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 10:30 - 10.5.19  הסיור ייערך ב 10.5.19 בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  10-05-19  10-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - ראשון - 20:30 -12.5.19  הסיור יערך ב 12.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  12-05-19  12-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שלישי - 20:30 - 14.5.19  הסיור ייערך ב 14.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  14-05-19  14-05-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 08:30 - 17.5.19  הסיור ייערך ב 17.5.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  17-05-19  17-05-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 17.5.19  הסיור ייערך ב 17.5.19 בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  17-05-19  17-05-19    הרשם  
סיור - ראשון - 20:30 - 19.5.19  הסיור ייערך ב 19.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  19-05-19  19-05-19    הרשם  
סיור - שלישי - 20:30 - 21.5.19  הסיור ייערך ב 21.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  21-05-19  21-05-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 24.5.19  הסיור ייערך ב 24.5.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  24-05-19  24-05-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 24.5.19  הסיור ייערך ב 24.5.19 בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  24-05-19  24-05-19    הרשם  
סיור - רביעי - 20:30 - 29.5.19  הסיור ייערך ב 29.5.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שניה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  29-05-19  29-05-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 31.5.19  הסיור ייערך ב 31.5.19 בשעה 08:30, יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך למועדון היולדות. סיור קבוצתי  31-05-19  31-05-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 31.5.19  הסיור ייערך ב 31.5.19 בשעה 10:30, יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  31-05-19  31-05-19    הרשם  
סיור - ראשון - 20:30 - 2.6.19  הסיור יערך ב 2.6.19  בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  02-06-19  02-06-19    הרשם  
סיור - שני -13:00 - 3.6.19  הסיור יערך ב 3.6.19  בשעה 13:00. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  03-06-19  03-06-19    הרשם  
סיור - שלישי - 20:30 - 4.6.19  הסיור יערך ב 4.6.19  בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  04-06-19  04-06-19    הרשם  
סיור - רביעי - 20:30 - 5.6.19  הסיור יערך ב 5.6.19  בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  05-06-19  05-06-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 7.6.19  הסיור ייערך ב7.6.19  בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  07-06-19  07-06-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 7.6.19  הסיור ייערך ב7.6.19  בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה. סיור קבוצתי  07-06-19  07-06-19    הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 37