שם הקבוצה תאור סוג תחילת פעילות סיום פעילות מחיר פעולות
סיור- שני- 20:30 - 18.11.19 

הסיור ייערך ב 18.11.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  18-11-19  18-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור- שלישי - 20:30 - 19.11.19 

הסיור ייערך ב 1911.19 בשעה 20:30 יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  19-11-19  19-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 08:30 - 22.11.19 

הסיור ייערך ב  22.11.19בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  22-11-19  22-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור- שישי - 10:30 - 22.11.19 

הסיור ייערך  ב 22.11.19  בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  22-11-19  22-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור- שלישי - 20:30 - 26.11.19 

הסיור ייערך ב 26.11.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  26-11-19  26-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור - חמישי - 20:30- 28.11.19 

הסיור ייערך ב 28.11.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  28-11-19  28-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 08:30- 29.11.19 

הסיור ייערך ב 29.11.19  בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  29-11-19  29-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 10:30 - 29.11.19 

הסיור ייערך ב 29.11.19  בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  29-11-19  29-11-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שני - 20:30- 2.12.19 

הסיור ייערך ב 2.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  02-12-19  02-12-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שלישי - 20:30- 3.12.19 

הסיור ייערך ב 3.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  03-12-19  03-12-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 08:30 - 6.12.19 

הסיור ייערך ב 6.12.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  06-12-19  06-12-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שישי - 10:30- 6.12.19 

הסיור ייערך ב 1.11.19בשעה 10:30 . יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  06-12-19  06-12-19    הקבוצה מלאה  
סיור - שני - 20:30- 9.12.19 

הסיור ייערך  ב 9.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  09-12-19  09-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 13.12.19 

הסיור ייערך ב 13.12.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  13-12-19  13-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30- 13.12.19 

הסיור ייערך ב 13.12.19 בשעה 10:30 . יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  13-12-19  13-12-19    הרשם  
סיור - שני - 20:30- 16.12.19 

הסיור ייערך  ב 16.12.19  בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  16-12-19  16-12-19    הרשם  
סיור - שלישי - 20:30- 17.12.19 

הסיור ייערך ב 17.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  17-12-19  17-12-19    הרשם  
סיור - רביעי - 20:30 - 18.12.19 

הסיור ייערך ב 18.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  18-12-19  18-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 20.12.19 

הסיור ייערך ב 20.12.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  20-12-19  20-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 20.12.19 

הסיור ייערך ב 20.12.19 בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  20-12-19  20-12-19    הרשם  
סיור- ראשון - 20:30- 22.12.19 

הסיור ייערך  ב 22.12.19  בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  22-12-19  22-12-19    הרשם  
סיור - חמישי - 20:30- 26.12.19 

הסיור ייערך ב 26.12.19 בשעה 20:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  26-12-19  26-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 08:30 - 27.12.19 

הסיור ייערך ב 27.12.19 בשעה 08:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  27-12-19  27-12-19    הרשם  
סיור - שישי - 10:30 - 27.12.19 

הסיור ייערך ב 27.12.19 בשעה 10:30. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.

                                               

                                                      ** אין להביא  ילדים לסיור !! **

סיור קבוצתי  27-12-19  27-12-19    הרשם  
סיור - שלישי - 13:00- 31.12.19 

הסיור ייערך ב 31.12.19 בשעה 13:00. יש להגיע למועדון היולדות - בניין סטולברג, קומה שנייה, בדרך לחדרי הלידה.


**אין להביא ילדים לסיור! תודה.**

סיור קבוצתי  31-12-19  31-12-19    הרשם  
מספר פריטים שנמצאו: 43