רישום לדניאל רזניק רמת אביב ראשון ורביעי 18:30-19:15