רישום לדניאל רזניק רמת אביב ימים שני וחמישי 19:15-20:00

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.