רישום לדניאל רזניק רמת אביב ראשון ורביעי 15:30-16:15

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.