רישום לדניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 17:00-17:45

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.