רישום לדניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 16:15-17:00

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.