רישום לדניאל רזניק רמת אביב שני וחמישי 18:30-19:15

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.