רישום לדניאל רזניק רמת אביב ימים ראשון ורביעי 17:45-18:30

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח, ישולמו בעת ההרשמה.