רישום לדניאל רמת אביב ימים ראשון ורביעי בין השעות 17:45 -17:00

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה עבור מחבט.