רישום לפעמיים בשבוע 50 דקות.

בעת ההרשמה ישולמו דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח עבור מחבט.