רישום לדניאל רזניק רמת אביב ימים ראשון ורביעי בין השעות 16:15-17:00

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה.