רישום לליאור ימים ראשון ושלישי 19:15-20:15,שני וחמישי 17:45-18:45(קבוצה חדשה)

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה.