רישום לליאור יום שישי 15:15-16:00 כיתות ג-ו מתחילים