רישום לימים א', ד' שעות 18:30-19:15 כיתות כיתות ו-ח מתחילים (קבוצה חדשה)

דמי הרשמה חד פעמיים בסך 120 ש"ח ישולמו בעת ההרשמה .