רישום לליאור ימים ראשון, שלישי 16:55-17:45 רביעי 17:00-17:50 כיתות ג-ה